Info-Info


Borang GPM dan Guru ICT

Adalah dimaklumkan bahawa semua guru GPM dan Guru ICT dikehendaki mengisikan borang.
SILA KLIK
Sekian Terima Kasih.

Bengkel EDU WEB TV - Pemberitahuan

Pehatian Kepada Semua GPM Sekolah Ahli PKG Johol Bengkel EDU WEB TV di PKG Johol yang dijangkakan pada 01/04/2009 ditangguhkan disebabkan perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Pihak kami akan menghebahkan setiap perkembangan di blog PKG Johol.
No posts.
No posts.
Template by - Abdul Munir - 2008